Välkommen till Alltema en del av Elkedjan

Med en trygg hand ger vi pålitlig service och moderna installationer. Vi förädlar fastigheter för ett ekonomisk och hållbart liv. 

Kontakta oss

Alltema har en vision om att vara ett företag som följer strömmarna, i tiden.

Som ett företag i elbranschen känns det rätt att följa strömmen, när de globala målen kom har strömmen blivit tydligare. Grundtemat är installationer, installationer vi utvecklar med uppdrag som följer den gröna strömmen. Vi är mer än bara medvetna om el idag, vi vet också att det är viktigt för framtida generationer. Idag lär vi oss mer och mer hur vi med dig kan göra affärer, skapa tillväxt, men utan att belasta moder jord och allt liv däromkring.

Varmt välkommen till oss - el som följer strömmen 
Andreas & Co