Vår kraft blir alltid energi!

Affärsidén är enkel. Alltema erbjuder företag i Linköping och Östergötland hållbara och gröna lösningar kring el och energi. Vi vill skapa säkrare, tryggare och långlivade fastigheter helt enkelt. Vi är ett litet företag med stora ambitioner, från projektering till installation och service.

Värderingarna vi leder oss utifrån bygger på säkerhet, omtanke, kvalitet, glädje och kreativitet. Ibland är vi mänskliga och missar saker, vi vill ta ansvar för det. Kommunikation är alltid en utmaning. Men bara så du vet, vi tränar på att leva som vi lär.

Tjänster

El

Det vi gör inom el gör vi väldigt bra. Grönt, säkert, tryggt och noggrant.

Fastighet

Vi ger fastigheter längre liv genom grönare alternativ.

Hållbara alternativ

Vi installerar solpaneler och skapar gärna trygghet för din fastighet